Johannes Jørgensen Selskabets nyhedsbreve

Johannes Jørgensen Selskabets nyhedsbreve bringer alt det nyeste inden for forskningen i digterens liv og forfatterskab. Det udkommer to gange årligt - forår og efterår.


Selskabets medlemmer modtager nyhedsbrevene med posten. Medlemmer, som udelukkende ønsker at modtage nyhedsbrevet digitalt kan anmode herom ved at sende en e-mail til johannesjoergensenselskabet@gmail.com med oplysning om den e-mailadresse, som nyhedsbrevet skal sendes til.


Interesserede kan rekvirere eksemplarer af de seneste nyhedsbreve hos selskabet i den udstrækning, de haves. Porto vil blive pålagt.


Nyhedsbreve udgivet i 2020 og tidligere kan læses på siden nedenfor. 

Systematiske fortegnelser over forfattere og artikler i Selskabets nyhedsbreve

Fortegnelse over forfattere i Johannes Jørgensen Selskabets nyhedsbreve.

Link til fortegnelsen: Forfatterliste

Fortegnelse over tekster i Johannes Jørgensen Selskabets nyhedsbreve

Link til: Fortegnelse over tekster i selskabets nyhedsbreve

Nyhedsbreve 2003 - 2024

To årlige udgivelser


På grund af forhøjede portotakster udsendes Johannes Jørgensen Selskabets Nyhedsbrev fra 2024 to gange om året som dobbeltnummer.

Nyhedsbrev 2024 april

Bo Alkjær: Jørgensen og il Greco.

Ove Kreisberg: Hvem er jeg? Fra Dagbogen: Om at blive sig selv.

Henrik Denman: Kritiker og ven. Emil Frederiksen og Johannes Jørgensen.


Læs uddrag af de tre artikler.

Nyhedsbrev 2023 marts

Bo Alkjær: Mere Manon. Stephan Ussing: Festen - Et Assisi Minde.


Nyhedsbrev 2023 juni

Anders Ehlers Dam: Poesiens protest- Taarnet og symbolismens publikationspolitik.
Ove Klausen: Vellykket og velbesøgt sommermøde.
Jorsalafærd - på rejse med Johannes Jørgensen i Det hellige Land - særudstilling på Svendborg Bibliotek.

Nyhedsbrev 2023 september

Ove Kreisberg: To kampfæller - og rivaler. Venanzio Varano og Johannes Jørgensen.
Inger Agnete Pedersen: Hos Johannes Jørgensen.
Huset i Assisi - et tilbud.

Nyhedsbrev 2023 december

Hans Jørgen Lundager Jensen: Romantik og modernitetskritik - Om Johannes Jørgensens "Jul under Bomber".

Bo Alkjær: Initialer - Johannes' Julealmanak

Julekrybben fylder 800 år. Fra Pilgrimsbogen 1903.

Bo Hakon Jørgensen: Fra følelse til tanke - Anmeldelse af Martin Bergsøes udgivelse af Johannes Jørgensens litteratur- og kunstanmeldelser under titlen Jeg stiller altid ind på uendelig.

Matriklen på Via Giovanni Joergensen.

Nyhedsbrev 2022 marts

Stig Holsting: En pilgrim krydser sit spor. Stig Holsting: Den anonyme muse (Andrée Carof). Landet hinsides havet. Om bogen Jorsalafærd.

Nyhedsbrev 2022 juni

Stig Holsting: Mirakelbyen. Om Johannes Jørgensens besøg i Lourdes i 1909. Birte Lundgreen: Rejsebrev i Johannes Jørgensens fodspor i Palæstina som optakt for 100-året for hans rejse i 1921. Stig Holsting: En Vandrer spiller med Sordin. Træk fra en dagbog fra 1909.

Nyhedsbrev 2022 september

Sven Hakon Rossel: Johannes Jørgensens ungdomsromaner. Et forsøg på en rehabilitering.
Stig Holsting: 20 år med Johannes Jørgensen Selskabet.

Nyhedsbrev 2022 december

Stig Holsting: Pietro; Assisis æresborger; Ellen og Manon.

Nyhedsbrev 2021 marts

Stig Holsting: De stigmatiserede. Martin Bergsøe: Ahasverus. CD med sange til tekster af bl.a. Johannes Jørgensen sat i musik af Lisa Ibenfeldt Schultz

Nyhedsbrev 2021 juni

Stig Holsting: Dengang jeg drog afsted! Besøgstid og besøgelsestid i Via delle Rose. Den forsvundne buste. Bøger, bøger, bøger. Digterruten i Svendborg.

Nyhedsbrev 2021 september

Stig Holsting: Tegneren Johannes Jørgensen og hans kunstnervenner. Henrik Denman: Mit Livs Legende i nutidigt lys. Anmeldelser af DSL's tekstkritiske og kommenterede udgivelse af Johannes Jørgensens erindringsværk.

Nyhedsbrev 2021 december

Tårnet: om tårnet på kirken Saint Sulpice i Paris som lagde navn til tidsskriftet TAARNET. Stig Holsting: Omkring aksen Assisi-Paris.

Nyhedsbrev 2020 marts

Stig Holsting: Visdommens Tjener.

Karsten Klejs Engelberg: Mit Livs Legende - en tekstkritisk udgave. Anmelselse.


Læs nyhedsbrevet


Nyhedsbrev 2020 juni

Henrik Wivel: Sandheden i skønhheden - Den franske forfatter og kritiker Joris-Karl Huysmans' betydning for Johannes Jørgensen.

Stig Holsting: Boccaccios omvendelse. 


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2020 september

Ivy Møller-Christensen: I Danmarks Skove har jeg de dybeste Rødder - Johannes Jørgensen og det nationale.

Stig Holsting: Besøget i Aurillac.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2020 december

Aage Jørgensen: Johannes Jørgensen og Johannes V. Jensen.

Danske digterruter.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2019 marts

Stig Holsting: Mester Chresten. 

Bo Alkjær: Johannes Jørgensens hemmelige skrift.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2019 juni

Stig Holsting: Kampen om sjælene - Om bogen Helvedfjender.

Stig Holsting: Den anonyme Andrée Carof - Temaudstilling i Svendborg.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2019 september

Stig Holsting: Grafikeren Ebba Holm.

Stig Holsting: Et lille takkevers.

Ove Klausen: Anmeldelse af "En røst i ørkenen" - Johannes Jørgensens liv gennemgået ud fra hans helgenbiografier.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2019 december

Karsten Klejs Engelberg: Johannes Jørgensen møder Shelley.

Bo Alkjær: Skolekammerater.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2018 marts

David Vergauwen: Johannes Jørgensens belgiske forbindelser.

Stig Holsting: Operaide over "Enhver".


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2018 juni

Stig Holsting: La Verna - den hårde klippe mellem Tiber og Arno.

Stig Holsting: Hotel Subasio.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2018 september

Stig Holsting: Københavnerbilleder.

"Paster Jørgensen og Frue".

Billeder fra årets sommermøde.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2018 december

Stig Holsting: V.F.S. og den svenske forbindelse.

Henrik Wivel: Frelst fra den håbløse cirkel - Mit Livs Legende i fuldt udfoldet tekstkritisk udgave fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2017 marts

Stig Holsting: Valde.

Bo Alkjær: I Wiedeweltsgade - Et fragment.

Stig Holsting: Kæmpeskridt Opad.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2017 juni

Stig Holsting: Fra mindestuer til museum.

Stig Holsting: Den engelske pension


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2017 september

Stig Holsting: Sangen om Anita.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2017 december

Stig Holsting: Almqvitisten.

Stig Holsting: Andrées pasteller.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2016 marts

Stig Holsting: Federico Tozzi - det vilde Hjærte

Ove Kreisberg: Tre dage ældre! Hvem var han? Oscar Madsen - 150 år.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2016, juni

Stig Holsting: Folke Hellström-Lind

Johannes Jørgensen - årets klassiker 2016 -hvorfor? og hvad så?

Stig Holsting: Den anden belgiske bog.

Stig Holsting: Novembersjæl - en ny bog.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2016 september

Anders Ehlers Dam: Novembersjæl - en ny bog


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2016 december

Stig Holsting: Det lille "fejdeskrift".

Stig Holsting: Beuron - 120 år.

Stig Holsting: Ingeborgs grav.

Billeder fra fejringen af Johannes Jørgensens 150 års fødselsdag i Svendborg den 6 november.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2015 marts

Stig Holsting: Maurice Denis - "en ægte Symbolist".

En gave vender hjem

Et "nyt" portræt.

Udstilling på Nivaagaard.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2015 juni

Stig Holsting: Det døde Brügge.

Stig Holsting: "klokke Roland" - Den bandlyste bog. Et 100-års jubilæum.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2015 september

Stig Holsting: Katerina af Siena - den serafiske jomfru - et 100 års minde.

Stig Holsting: Broder Dante.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2015 december

Ove Kreisberg: Digtervennen Sophus Claussen - 150 år.

Henrik Wivel: Johannes Jørgensens livsrejse.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2014 marts

Stig Holsting: I signori Francesco e Giovanni.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2014 juni

Johannes Jørgensen og Belgien.

Romain John van de Maele: Johannes Jørgensen - Hans venskab og samarbejde med Maria Elisa Belpaire.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2014 september

Stig Holsting: Flugten fra Louvain - Johannes Jørgensens korte engagement ved universiteet i Louvain og han forhold til Msgr. Simon Deploige.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2014 december

Stig Holsting: Valdemar Rørdam - det sene venskab.

Ingelise Schmidt: Malermunken II.

Gustav Wied - årets klassiker 2014.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2013 marts

Johan Christian Nord: Arther Schopenhaurs betydning for Johannes Jørgensens omvendelse.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2013 juni

Stig Holsting: Blandt Venner

Stig Holsting: De hvide blomster.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2013 september

Ingerlise Schmidt: Malermunken.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2013 december

Stig Holsting: De lukkede døre - Johannes Jørgensen og nationalismen i Europa.

Stig Holsting: Louis Le Cardonnel - "den arme fordrukne præst".

Stig Holsting: Mogens Ballin.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2012 marts

Bo Alkjær: Maleren Ludvig Find

Stig Holsting: Bogen om Jeanne.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2012 juni

Stig Holsting: "Jedermann"

Jubilæumsbog


Læs nyhedsbrevet


Nyhedsbrev 2012 september

Stig Holsting: Lidt mere "Jedermann"

Henrik Wivel: Mindedigteren

Stig Holsting: Ti år med Johannes Jørgensen Selskabet (Foredrag holdt ved sommermødet den 19. august)


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2012 december

Martin Bergsøe: "Die Geschichte eines verborgenen Lebens" / "Som en Kærte".

Johannes Jørgensen Selskabets bogudgivelser 2006-2010.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2011 februar

Stig Holsting: Digtere på Frederiksberg.

Temaudstilling i Svendborg 2011


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2011, juni

Nyt æresmedlem - prof.em. W. Glyn Jones.

Stig Holsting: Sienas Fred - Johannes Jørgensen og den hellige Katerina af Siena.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2011 september

Anders Ehlers Dam: Europæiske symbolister - Introduktion til Johannes Jørgensens norske artikel om Stefan George.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2011 december

Finn Slumstrup: Johannes Jørgensen i "Det Tabte Land" - et hundredårsminde.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2010 marts

Stig Holsting: "fra Serafico" - Johannes Jørgensen og Andrée Carof.

Willy Frendrup: Johannes Jørgensen og Fr. Paludan-Müller.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2010 juni

Stig Holsting: GUDS KVÆRN - August Strindberg og Johannes Jørgensen.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2010 oktober

Jesper Düring Jørgensen: Fra Klokke Roland til Barbarkvinder - Johannes Jørgensens bog og dens rolle i tysk krigspropaganda

Johannes Jørgensen og Halldor Laxness.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2010 december

Kaj Nykjær Jensen: Bag myten om "Brig MARIE af Svendborg" og digterens far.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2009 marts

Stig Holsting: Hvem var Ingeborg?

Henrik Wivil: Høvdingeskyggen.

Stig Holsting: En ukendt buste?


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2009 juni

Sommerudstillingen 2009 i Svendborg - "Johannes Jørgensen i portræt og karikatur"

Niels la Cour: Både kontinuitet og brud - om forfatteren Johannes Jørgensens udsædvanlige liv og værk.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2009 oktober

Frederik Paludan-Müllers 200 års dag mindet ved arrangement i Bakkehuset

Willy Frendrup: Johannes Jørgensen og Fr. Paludan-Müller.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2009 december

Søren Søresen: Fjærne Hunde Glammer - Om Johannes Jørgensen som metriker.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2008 april. MOSROSEN

Oluf Schönbeck: Johannes Jørgensen og Martin Heidegger.

Stig Holsting: Johannes Jørgensen og Rocca Sant Angelo.

Stig Holsting: Gustav Wied - fra venskab til modsætning. Et 150 års minde.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2008 august.

Stig Holsting: FAUST - og Johannes Jørgensen. Et 200 års minde.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2008 oktober

Stig Holsting: En dansk digter i eksil.

Henrik Denman: Europæeren Johannes Jørgensen.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2008 december

Stig Holsting: Hr. Johansen - om Johannes Jørgensens morbror.

Anders Thyrring Andersen: Digteren Johannes V. Jensen - Min sjæls Ø, aldrig kom jeg der - Inspiration fra Johannes Jørgensen i Johannes V. Jensens digte.


Læs nyhedsbrevet


Nyhedsbrev 2007 april

Johannes Jørgensen og Assisi

Stig Holsting: Hvad pressen (bl.a.) skrev.

Stig Holsting: Valfarten til Goethe.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2007 august SARALY

Stig Holsting: Portræt eller Kariaktur.

Hakon Rossel: FAGERØ - en anmeldelse

Birgit Malling Eriksen: Johannes Jørgensen nævnt i Kardinalens tale.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2007 oktober

Beretning fra sommermødet.

Sørens Sørensen: Samrådet for de litterære selskaber.

Stig Holsting: SARALY (2)

Stig Holsting: Martin Heidegger om Johannes Jørgensen.

Et svar til Sven Hakon Rossel

Henrik Denman: Bibliografen fører bog - Litteraturen på dansk om Johannes Jørgensen er mere omfattende end de fleste ville tro.


Læs nyhedsbrevet


Nyhedsbrev 2007 december

Bernhard Lewkovitch: Digtere der sang for mig.

Stig Holsting: DIES IRAE - En liturgisk gendigtning

Johannes Jørgensen-seminar i Assisi.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2006 april

Mindearrangement i Svendborg 29. maj

Birgit Malling Eriksen: Den hellige Katerina af Siena - Interview med P. Alfredo Scarciglia O.P:, Siena.

Stig Holsting: Digteren og Maleren - Johan Rohde.

CD Indspilning med Johannes Jørgensens tekster

Mindepladen i Assisi.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2006 august

Mindedagen i Svendborg den 29. maj - billeder

Stig Holsting: En gendigtet smerte.

Birgit Malling Eriksen: Johannes Jørgensen mindes i Siena - om begivenhederne i Siena den 8. maj 2006.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2006 oktober

Michael Falch: I de stores spor - Assisi september 2006

Ove Klausen: Gennem døden til livet - en analyse af digtene "Bekendelse" og "Confiteor".


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2006 december

Stig Holsting: To nye bogudgivelser

Susanna Figgé: "Vesterbro" - en tidlig faktionstekst.

Hæfte om Johannes Jørgensens konversion.


Læs nyhedsbrevet


Nyhedsbrev 2005 februar

Martin Fischer: Johannes Jørgensen ex libris.

Stig Holsting: Johannes Jørgensens bog om Civita d'Antino i ny italiensk oversættelse.

Stig Holsting: Taarnet og Tårnet.

Oluf Schönbeck: Hver 8 Dag.


Læs nyhedsbrevet


Nyhedsbrev 2005 juni

Jørgen Nybo Rasmussen: Johannes Jørgensens værste fjende.

Gunnar Martin Nielsen: Venskab og opgør.

Maria Alster: Johannes Jørgensen og Sophus Claussen i rundetaarn - Anmeldelse


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2005 september

Johannes Jørgensen på grønlandsk

Stig Holsting: Et opgør mellem sjæle.

Sunna Figgé: Johannes Jørgensen som oversætter.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2005 december

Mindeåret 2006 - Mindesten for Johannes Jørgensen. Rejse til Assisi.

Susanne Figgé: Johannes Jørgensens udvikling som oversætter og forfatter 2.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2004 februar

Chresten Skikkilds buste

Forslag om mindeplade på Frederiksberg

Glimt af Johannes Jørgensens livsvej.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2004 juli

Kirsten Krog: Johannes Jørgensen i den danske symbolisme


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2004, oktober

Stig Holsting: Johannes Jørgensens mindestuer i Svendborg.

John H.M Damsager: Jørgensen, Tyskland og Første Verdenskrig.

Jørgen Nybo Rasmussen: Johannes Jørgensen-seminaret den 11. september.

Mindeplade afsløret på Tårnet.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2004 december

John H. M. Damsager: Jørgensen, Tyskland og Første Verdenskrig - del II.

Stig Holsting: Der grosse Brummer.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2003 januar

Referat fra stiftende generalforsamling og selskabets statutter.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2003 maj

Henrik Denman: Johannes Jørgensen litteraturen. En bibliografi.

Oluf Schönbeck: Johannes Jørgensen og Harald Høffding.


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2003 september

Elly Bruunshuus Petersen: Johannes Jørgensen og Carl Nielsen - Teksten til Søvnen.

Ove Klausen: Johannes Jørgensens kristne fortællinger


Læs nyhedsbrevet

Nyhedsbrev 2003 december

Min barndoms jul

Ulla Sander Olsen: Johannes Jørgensen og den hellige Birgitta.


Læs nyhedsbrevet