Onsdag den 14. juni 2023 kl. 14.00 åbnede i Johannes Jørgensens Hus i Svendborg særudstillingen "Johannes Jørgensens rejse til Det hellige Land". 

Udstillingen viser i tekst, film og billeder en spændende fortælling om Johannes Jørgensens rejse - set med nutidens øjne. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Birte Lundgreen og Svendborg Bibliotek.

Geneserath Sø, set fra Kafarnaum af A. CAROF


Få danskere har udgivet rejsebeskrivelser fra Jerusalem. Johannes Jørgensen er en af de få. Han besøgte Det hellige Land i 1922 og udgav året efter bogen Jorsalafærd, illustreret med fotos taget på farten og billeder malet af den franske kunstner Andrée Carof, som ledsagede ham på rejsen. Jørgensen forklarer de bibelske steder, men det er især beskrivelserne af landskaber, de kører eller vandrer igennem, af mennesker, de møder, af historiske hændelser, der fænger. Jørgensen registrerer næsten alt omkring sig og gengiver det med indlevelse, lyrik og poesi, man husker længe efter.


Birte Lundgreen har siden august 2021 boet i Jerusalem, hvor Jorsalafærd, selv 100 år efter udgivelsen i 1923, har været en nøgle til at forstå og afkode byen, Israel og Palæstina i det 21. århundrede.Udstillingen løber til sommeren 2024. Nedenfor kan læses en pjece, som beskriver Johannes Jørgensens rejse til Jerusalem i en historisk kontekst.

Historisk ramme Jorsalafærd_JJS conv 1
Historisk ramme Jorsalafærd_JJS conv 2
Historisk ramme Jorsalafærd_JJS conv 3
Historisk ramme Jorsalafærd_JJS conv 4
Historisk ramme Jorsalafærd_JJS conv 5
Historisk ramme Jorsalafærd_JJS conv 6
Historisk ramme Jorsalafærd_JJS conv 7
Historisk ramme Jorsalafærd_JJS conv 8

Henrik Hagsholm Pedersen, Svendborg Bibliotek,

og Birte Lundgreen ved udstillingens åbning.

I pjecen ovenfor omtales Gunnar Sommerfeldts film fra Det Hellige Land, 1924. Se filmen her: Det Hellige Land.