Velkommen til Johannes Jørgensen Selskabets hjemmeside

          

           


Johannes Jørgensen (1866-1956) er en af Danmarks betydeligste forfattere. Han slog sit navn fast allerede som helt ung i 1890'erne som bannerfører for symbolismen med udgivelsen af tidsskriftet Taarnet (1893-94). Herhjemme er han i dag mest  kendt for sin lyrik og sin kulturkritik. I udlandet er det hans helgenbiografier, bl.a. om Frans af Assisi, som han skrev efter sin konversion til katolicismen, der har givet ham positionen som en stor europæisk forfatter. Han blev æresborger i både Assisi, hvor han levede en stor del af sit liv, og i Svendborg, hvor han var født, og hvor han boede de sidste år.


Johannes Jørgensens Mit Livs Legende blev af Det danske Sprog- og Litteraturselskab i 2019 udgivet i en tekstkritisk udgave.


Som medlem af Johannes Jørgensen Selskabet støtter du Selskabets arbejde med at udbrede kendskabet til Johannes Jørgensen. Og du bliver selv holdt ajour med nyt om Johannes Jørgensen gennem bl.a. et nyhedsbrev


Ønsker du at blive medlem af Johannes Jørgensen Selskabet, kan du sende en hilsen til Selskabets kasserer Birte Lundgreen:

birtelundgreen@hotmail.com

med navn, adresse og email samt indbetale kr. 175, - til konto 1551-0010132908. Husk altid ved indbetaling at oplyse navn og adresse.

.

.