Velkommen til Johannes Jørgensen Selskabets hjemmeside


Kastanievej,

Johannes Jørgensens bopæl

1891-1893

Johannes Jørgensen (1866 - 1956) er en af Danmarks betydeligste forfattere. Han slog sit navn fast allerede som helt ung i 1890'erne som bannerfører for symbolismen med udgivelsen af tidsskriftet Taarnet (1893-94). Herhjemme er han i dag mest kendt for sin lyrik og sin kulturkritik.


Johannes Jørgensens Mit Livs Legende blev et hovedværk i moderne dansk erindringslitteratur. Værket er udgivet i en tekstkritisk udgave af Det danske Sprog- og Litteraturselskab i 2019.

2. udg. fra 1949

Huset, hvor Johannes Jørgensen boede 1920-1953, i dag Via Giovanni Joergensen.

I udlandet er det hans helgenbiografier, bl.a. om Frans af Assisi, som han skrev efter sin konversion til katolicismen, der har givet ham positionen som en stor europæisk forfatter. Han blev æresborger i Assisi, hvor han levede en stor del af sit liv, og i Svendborg, hvor han var født, og hvor han boede de sidste år.

Som medlem af Johannes Jørgensen Selskabet støtter du Selskabets arbejde med at udbrede kendskabet til Johannes Jørgensen. Og du bliver selv holdt ajour med nyt om Johannes Jørgensen gennem bl.a. et nyhedsbrev.


Ønsker du at bliver medlem af Johannes Jørgensen Selskabet, kan du sende en hilsen til Selskabets kasserer Birte Lundgreen; birtelundgreen@hotmail.com med navn, adresse og email samt indbetale kr. 200, - til konto 1551-0010132908. Husk altid ved indbetaling at oplyse navn og adresse.