Nyt æresmedlem: Stig Holsting

Johannes Jørgensen Selskabets bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 7. januar 2023 besluttet at udnævne Stig Holsting til æresmedlem af Johannes Jørgensen Selskabet. Begrundelsen er, at Stig Holsting har ydet en ekstraordinær og uvurderlig indsats for at fremme kendskabet til Johannes Jørgensen og hans forfatterskab, herunder også hans dagbøger og breve. Det har Stig Holsting først og fremmest gjort i egenskab af formand for Johannes Jørgensen Selskabet igennem 20 år.

Da Johannes Jørgensen Selskabet blev stiftet i 2002, sagde Stig Holsting ja til at påtage sig opgaven som formand for Selskabet. Gennem de 20 år som formand for Selskabet har Stig Holsting med iderigdom, engagement og stor arbejdsindsats været primus motor i at gøre Johannes Jørgensen kendt og anerkendt blandt både Selskabets medlemmer og i den danske offentlighed ved:

  • gennem alle årene som formand ikke bare have været redaktør af, men også hovedbidragyder med artikler til Selskabets nyhedsbrev,
  • ved at have taget initiativ til flere bogudgivelser i Selskabets navn,
  • ved at have været guide på ekskursioner til Assisi, Siena og Vadstena for at følge i Johannes Jørgensens fodspor,
  • ved siden 2006, hvor Johannes Jørgensens dagbøger og breve blev offentligt tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek, at have brugt oceaner af tid på at studere dem og bringe ny viden om Johannes Jørgensen frem,
  • ved at have udarbejdet Tidslinjen over Johannes Jørgensens liv og forfatterskab, som nu er en del af den permanente udstillig i Johannes Jørgensens mindestuer i Svendborg.

Det skal også fremhæves, at Stig Holsting med held har arbejdet på at få Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til at udgive en kommenteret udgave af Johannes Jørgensens ”Mit Livs Legende.” Og over for udgivelsens redaktører Elise Iuul og Henrik Wivel har Stig Holsting stillet sin viden om Johannes Jørgensen til rådighed i en grad, så de slutter deres forord af med: ”En særlig tak til formand for Johannes Jørgensen Selskabets formand Stig Holsting, der har fulgt udgavens tilblivelse med beredvillighed og entusiasme.”


Med denne udnævnelse af Stig Holsting som æresmedlem af Johannes Jørgensen Selskabet vil bestyrelsen også rette en ”særlig tak”, fordi han fik Selskabet godt fra start for 20 år siden i 2002, og fordi han gennem de 20 år har lagt et fundament, som kommende bestyrelser kan arbejde videre på.