Bibliografi over Johannes Jørgensens forfatterskab

Vers. 1887.

Foraarssagn. 1888.

En Fremmed. 1890.

Stemninger. Med tegninger af Viggo Pedersen. 1892

Sommer. 1892

Livets træ. 1893

Hjemvee. 1894

Bekendelse. 1894

Taarnet. (Redigeret af Johannes Jørgensen). 1893-94

Rejsebogen. Skildringer. 1895

Livsløgn og Livssandhed. 1896

Beuron. 1896

Den yderste Dag. 1897

Lignelser. 1898

Helvedfjender. 1898

Digte. 1898

Omvendelse. 1899

Vor Frue af Danmark. 1900

En Apostel. 1900

Eva. 1901

Romersk Mosaik. 1901

Den hellige ild. Legende fra det gamle Siena. 1902

Romerske Helgenbilleder. 1902

Pilgrimsbogen. 1903
Pilgrimsbogen og uddrag af Mit Livs Legende. 1980

Græs (indhold: Græs, Af en Ungkarls Papirer (1896) - Den hvide Dør (1902)). 1904.

Lyrik. Udvalgte ungdomsdigte (1885-1896). 1904

Rejsebilleder. 1905

Essays. 1906

Essays om den tidlige modernisme, (v. Peer E. Sørensen). 2001

Blomster og Frugter. 1907

Den hellige Frans af Assisi. 1907

Den yndigste Rose. 1907

I det Høje. 1908

J.-K. Huysmans. (Tysk). 1908. - Dansk udgave: J.-K. Huysmans. Med efterskrift af Henrik Wivel. 2020.

Geschichte der dänischen Literatur. (Tysk). 1908

Af det Dybe. 1909

Fra Vesuv til Skagen. 1909

Lourdes. 1910

Indtryk og Stemninger. 1911

Fra Gjentofte Kommune. 1911

Die Geschichte eines verborgenen Lebens. (Tysk). 1912. I dansk udgave: Som en Kærte. 1931

Det tabte Land. 1912

Fortællinger. Den yderste dag. Græs. 1912

Bag alle de blaa Bjærge. 1913

Goethe-Bogen. 1913

Min Livsanskuelse. 1913

Civita d`Antino. 1915

Den hellige Katerina af Siena. 1915

Klokke Roland. 1915

Udvalgte Værker I-VII. 1915.

I det yderste Belgien. 1916

Mit livs Legende I-VII:
- Den røde Stjærne 1916
- Taarnet 1916
- Vælskland 1917
- Det usyrede Brød 1918
- Ved den skønne Tempeldør 1918
- Guds Kværn 1919
- Over de valske Mile 1928

Den slette Tjeners Svar. 1918

Flanderns Løve.1919

Alvernerbjærget. 1920

Der er en Brønd, som rinder.1920

Danimarca. 1921

Som en Tyv om Natten og andre Lignelser. 1921

Lyrik. Udvalgte Ungdomsdigte 1885-1896. 1921

Jorsalafærd I-II. 1923

Breve fra Assisi. 1924

Af Oliventræets Frugt. Indtryk fra Sydfrankrig. 1925

Brig "Marie" af Svendborg. 1925

Isblomster. 1926

Fordi stander Landet i Vaade. 1928

Dantestemninger. Træsnit af Ebba Holm. 1928

Don Bosco.1929

Fra det ukendte Frankrig. 1930

Som en Kærte. 1931

Efterslæt. Digte. 1931

Tanker i Johannes Jørgensens Skrifter. 1931, (v. Oluf Elling)

Hr. Johansen. En Silhuet. 1932

Italiensk. 1932

Bibelsk. 1933

Joakims Hjemkomst. 1933

In Memoriam Andrée Carof. Sa Derniére Maladie, sa Mort, ses Funérailles. (Fransk). 1933. I dansk oversættelse s. 479-489 i Teddy Petersen: Et menneske kommer derhen, hvor det vil. 2006

Charles de Foucauld. 1934

Omkring Axen Assisi-Salzburg. 1938

Vers fra Vadstena. 1941

Den hellige Birgitta af Vadstena (bind 1: 1303-1349 udkom i 1941 bind 2: 1349-1373 udkom 1943)

Digte i Danmark. 1943

Udvalgte Digte 1884-1944. 1944

Ti digte. Illustreret af Svend Otto S. 1946 (Gyldendals julebog trykt som manuskript)

Johannes Jørgensen manuskripter. 1946, (v. Emil Frederiksen)

Breve fra Johannes Jørgensen til Viggo Stuckenberg. 1946, (v. Jørgen Andersen)

Gamle Adresser. 1947

Fyn og andre Digte. 1948

Mit livs legende 1-2 (samlet og omarbejdet udgave). 1949

Orion over Assisi. 1959

Imellem Nattens Stjærner og andre Digte. 1961

De lange Vandringer. Et Prosa-udvalg, (v. Carl Bergstrøm-Nielsen). 1966

Tråden ovenfra. Lignelser og korte historier. 1999, (v. Ove Klausen)

27 digte af Johannes Jørgensen til melodier af danske komponister arrangeret af Ulrik R. Damm. 2009.

OversættelserChateaubriand: Atala. 1888

Victor Hugo: En dødsdømts sidste Dag. 1888

Douglas Jerrold: Fru Caudles Gardinprækener. (Med indledning af Johannes Jørgensen). 1888

Mark Twain: Udvalgte Skitser I-III. 1888-90

Paul Bourget: Pasteller. 1891.

Edmond de Goncourt: Paris 1870-71. 1891

Pierre Loti: Lotis Giftermaal. 1891

Pierre Loti: Aziyadé. Østerlands-Drømmen. En engelsk Søløitnants Dagbøger og Breve. (Med forord af Johannes Jørgensen). 1892

Edgar Poe: Arthur Gordon Pyms Hændelser. (Med indledning af Johannes Jørgensen). 1892

J.H. Rosny: Vamireh. Forhistorisk Roman. 1892

Pierre Loti: Matros. 1893

Fioretti. Det er: Smaablomster fra den Hellige Frans af Assisis Urtegaard. (Med forord af Bjørnstjerne Bjørnson). 1902

Paul Bourget: Emigranten. 1907

Robert Hugh Benson: Verdens Herre. (Med efterskrift af Johannes Jørgensen). 1909. 2. udgave i 1924 med forord af Johannes Jørgensen.

Georgs Rodenbach: Det døde Brügge (oversat af Bolette og Jens Lund. Med forord af Johannes Jørgensen)

Komedien om Enhver. Gendigtning efter Hugo von Hofmannsthals Jedermann. 1914. Genudgivet i 1954 med titlen Det gamle Spil om Enhver.

Pavl Fugl fra Firenze. Et digt af Giovanni Pascoli. 1924.

Franz Herwig: Den hellige Sebastian fra Wedding. (Med forord af Johannes Jørgensen). 1934

Fioretti. Det er: Smaablomster fra den Hellige Frans af Assisis Urtegaard. (Anden gennemsete udgave).1944.

Fremmed Frugt. Udvalgte oversættelser af europæisk poesi, (v. Carl Bergstrøm-Nielsen i samråd med Johannes Jørgensen).1945.

Giovanni Papini: Breve til Menneskene fra Pave Celestino VI. (Med forord af Johannes Jørgensen). 1948.


Om Johannes Jørgensen som oversætter


To store oversættere. Johannes Jørgensen af Alex Garff. Johannes V. Jensen af Hans Kyrre. 1949.