Nyheder 2024

Møde om huset i Assisi

Onsdag d. 3. april 2024, kl. 19.00

 

Johannes Jørgensen Selskabet inviterer i samarbejde med Assisi-Kredsen alle interesserede til orienteringsmøde om Johannes Jørgensens hus i Assisi og mulighederne for at købe det.

Arkitekterne Martin og Pil Kallesø fremlægger deres forslag til husets fremtidige indretning og benyttelse.

Derefter drøftelse og forslag om stiftelse af Venneforening.

Mødet finder sted onsdag d. 3. april kl. 19 i Enghave Kirkes menighedssal, Sdr. Boulevard 120, 1720 København V (indgang fra Dannevirkegade). Tæt på Carlsberg S-Station og Enghave Plads Metro-station.

Johannes Jørgensens hus i Assisi


Unik mulighed – vær med

Vil du være med til at realisere muligheden for at oprette et refugium for danske forfattere og åndsarbejdere i huset i Assisi, som Johannes Jørgensen i mere end tredive år boede og arbejdede i?


Da ejerne ønsker husets ånd videreført, kan huset købes til favørpris.

Købet tænkes i hovedsagen fondsfinansieret, men en væsentlig forudsætning er en bred kreds af interessenter og en aktiv Venneforening.


Arkitekterne Martin og Pil Kallesø har gennemgået ejendommen og vil på et møde i København den 3. april kl. 19.00 fremlægge deres forslag til renovering og indretning af huset, så der bliver mulighed for både stipendiatophold og udlejning af lejlighed.

Mødet, som arrangeres i et samarbejde med Assisi-Kredsen, finder sted i Enghave Kirkes menighedssal, Sdr. Boulevard 120, 1720 København V (indgang fra Dannevirkegade). Tæt på Carlsberg S-Station og Enghave Plads Metro-station.


Hvis du er interesseret i at støtte projektet, beder vi om, at du indbetaler kr. 200,- til Johannes Jørgensen Selskabets konto 1551 0010132908, mrk. Huset i Assisi, samt sender din emailadresse til johannesjoergensenselskabet@gmail.com.

Hvis købet realiseres, vil medlemmer af Venneforeningen få fortrinsret til at leje sig ind i huset. Venneforeningen tænkes formelt stiftet på ovennævnte møde i april. Indbetalte beløb vil gælde som første års kontingent.

Hvis købet ikke realiseres, vil vi kontakte dig pr. den oplyste e-mail, så vi kan få tilbageført pengene.

Nyheder 2023

Nyheder 2022