Johannes Jørgensen Selskabet

Johannes Jørgensens samlede udgivelser

Bibliografi over Johannes Jørgensens forfatterskab

Vers. 1887.


Foraarssagn. 1888.


En Fremmed. 1890.


Stemninger. Med tegninger af Viggo Pedersen. 1892


Sommer. 1892


Livets træ. 1893


Hjemvee. 1894


Bekendelse. 1894

Taarnet. (Redigeret af Johannes Jørgensen). 1893-94


Rejsebogen. Skildringer. 1895


Livsløgn og Livssandhed. 1896


Beuron. 1896


Den yderste Dag. 1897


Lignelser. 1898


Helvedfjender. 1898


Digte. 1898


Omvendelse. 1899


Vor Frue af Danmark. 1900


En Apostel. 1900


Eva. 1901


Romersk Mosaik. 1901


Den hellige ild. Legende fra det gamle Siena. 1902


Romerske Helgenbilleder. 1902


Pilgrimsbogen. 1903
Pilgrimsbogen og uddrag af Mit Livs Legende. 1980


Græs (indhold: Græs, Af en Ungkarls Papirer (1896) - Den hvide Dør (1902)). 1904. 

Lyrik. Udvalgte ungdomsdigte (1885-1896). 1904


Rejsebilleder. 1905


Essays. 1906

Essays om den tidlige modernisme, (v. Peer E. Sørensen). 2001


Blomster og Frugter. 1907


Den hellige Frans af Assisi. 1907


Den yndigste Rose. 1907


I det Høje. 1908

J. K. Huysmans. (Tysk). 1908 - 

I dansk udgave: J.-K. Huysmans. Med efterskrift af Henrik Wivel. 2020.

Geschichte der dänischen Literatur. (Tysk). 1908

Af det Dybe. 1909


Fra Vesuv til Skagen. 1909


Lourdes. 1910


Indtryk og Stemninger. 1911

Fra Gjentofte Kommune. 1911

Die Geschichte eines verborgenen Lebens. (Tysk). 1912. I dansk udgave: Som en Kærte. 1931


Det tabte Land. 1912

Fortællinger. Den yderste dag. Græs. 1912


Bag alle de blaa Bjærge. 1913


Goethe-bogen. 1913


Min Livsanskuelse. 1913


Civita d'Antino. 1915

Den hellige Katerina af Siena. 1915


Klokke Roland. 1915

Udvalgte Værker I-VII. 1915.


I det yderste Belgien. 1916

Mit livs Legende I-VII:
- Den røde Stjærne 1916
- Taarnet 1916
- Vælskland 1917
- Det usyrede Brød 1918
- Ved den skønne Tempeldør 1918
- Guds Kværn 1919
- Over de valske Mile 1928

Den slette Tjeners Svar. 1918


Flanderns Løve. 1919


Alvernerbjærget. 1920


Der er en Brønd, som rinder. 1920


Danimarca. 1921


Som en Tyv om Natten og andre Lignelser. 1921

Lyrik. Udvalgte Ungdomsdigte 1885-1896. 1921


Jorsalafærd I-II. 1923


Breve fra Assisi. 1924


Af Oliventræets Frugt. Indtryk fra Sydfrankrig. 1925


Brig "Marie" af Svendborg. 1925


Isblomster. 1926


Fordi stander Landet i Vaade. 1928

Dantestemninger. Træsnit af Ebba Holm. 1928


Don Bosco. 1929


Fra det ukendte Frankrig. 1930


Som en Kærte. 1931


Efterslæt. Digte. 1931

Tanker i Johannes Jørgensens Skrifter. 1931, (v. Oluf Elling)


Hr. Johansen. En Silhuet. 1932


Italiensk. 1932


Bibelsk. 1933


Joakims Hjemkomst. 1933

In Memoriam Andrée Carof. Sa Derniére Maladie, sa Mort, ses Funérailles. (Fransk). 1933. I dansk oversættelse s. 479-489 i Teddy Petersen: Et menneske kommer derhen, hvor det vil. 2006


Charles de Foucauld. 1934


Omkring Axen Assisi-Salzburg. 1938


Vers fra Vadstena. 1941


Den hellige Birgitta af Vadstena (bind 1: 1303-1349 udkom i 1941 bind 2: 1349-1373 udkom 1943)


Digte i Danmark. 1943

Udvalgte Digte 1884-1944. 1944


Ti digte. Illustreret af Svend Otto S. 1946 (Gyldendals julebog trykt som manuskript)

Johannes Jørgensen manuskripter. 1946, (v. Emil Frederiksen)

Breve fra Johannes Jørgensen til Viggo Stuckenberg. 1946, (v. Jørgen Andersen)


Gamle Adresser. 1947


Fyn og andre Digte. 1948

Mit livs legende 1-2 (samlet og omarbejdet udgave). 1949

Orion over Assisi. 1959

Imellem nattens Stjærner og andre digte. 1961

De lange Vandringer. Et Prosa-udvalg, (v. Carl Bergstrøm-Nielsen). 1966

Tråden ovenfra. Lignelser og korte historier. 1999, (v. Ove Klausen)

27 digte af Johannes Jørgensen til melodier af danske komponister arrangeret af Ulrik R. Damm. 2009.

Oversættelser af Johannes Jørgensen

Chateaubriand: Atala. 1888

Victor Hugo: En dødsdømts sidste Dag. 1888

Douglas Jerrold: Fru Caudles Gardinprækener. (Med indledning af Johannes Jørgensen). 1888

Mark Twain: Udvalgte Skitser I-III. 1888-90

Paul Bourget: Pasteller. 1891.

Edmond de Goncourt: Paris 1870-71. 1891

Pierre Loti: Lotis Giftermaal. 1891

Pierre Loti: Aziyadé. Østerlands-Drømmen. En engelsk Søløitnants Dagbøger og Breve. (Med forord af Johannes Jørgensen). 1892

Edgar Poe: Arthur Gordon Pyms Hændelser. (Med indledning af Johannes Jørgensen). 1892

J.H. Rosny: Vamireh. Forhistorisk Roman. 1892

Pierre Loti: Matros. 1893

Fioretti.Det er: Smaablomster fra den Hellige Frans af Assisis Urtegaard. (Med forord af Bjørnstjerne Bjørnson). 1902

Paul Bourget: Emigranten. 1907

Robert Hugh Benson: Verdens Herre. (Med efterskrift af Johannes Jørgensen). 1909. 2. udgave i 1924 med forord af Johannes Jørgensen.

Georgs Rodenbach: Det døde Brügge (oversat af Bolette og Jens Lund. Med forord af Johannes Jørgensen)

Komedien om Enhver. Gendigtning efter Hugo von Hofmannsthals Jedermann. 1914. Genudgivet i 1954 med titlen Det gamle Spil om Enhver.

Pavl Fugl fra Firenze. Et digt af Giovanni Pascoli. 1924.

Franz Herwig: Den hellige Sebastian fra Wedding. (Med forord af Johannes Jørgensen). 1934

Fioretti. Det er: Smaablomster fra den Hellige Frans af Assisis Urtegaard. (Anden gennemsete udgave).1944.

Fremmed Frugt. Udvalgte oversættelser af europæisk poesi, (v. Carl Bergstrøm-Nielsen i samråd med Johannes Jørgensen).1945.

Giovanni Papini: Breve til Menneskene fra Pave Celestino VI. (Med forord af Johannes Jørgensen). 1948.

Om Johannes Jørgensen som oversætter

To store oversættere. Johannes Jørgensen af Alex Garff. Johannes V. Jensen af Hans Kyrre. 1949.