Johannes Jørgensen Selskabet

Sidste NYT

Den nye bestyrelse fra 5. november 2022

Den nye bestyrelse efter valgene på generalforsamlingen 2022, set fra venstre Elizabeth Cray Bakra, Ove Klausen, Bo Alkjær, Birte Lundgreen og Ove Kreisberg.                                                                                               

                                                    Stig Holsting - Æresmedlem


Johannes Jørgensen Selskabets bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 7. januar 2023 besluttet at udnævne Stig Holsting til æresmedlem af Johannes Jørgensen Selskabet.


Begrundelsen er, at Stig Holsting har ydet en ekstraordinær og uvurderlig indsats for at fremme kendskabet til Johannes Jørgensen og hans forfatterskab, herunder også hans dagbøger og breve.


Det har Stig Holsting først og fremmest gjort i egenskab af formand for Johannes Jørgensen Selskabet igennem 20 år. Da Johannes Jørgensen Selskabet blev stiftet i 2002, sagde Stig Holsting ja til at påtage sig opgaven som formand for Selskabet. Gennem de 20 år som formand for Selskabet har Stig Holsting med iderigdom, engagement og stor arbejdsindsats været primus motor i at gøre Johannes Jørgensen kendt og anerkendt blandt både Selskabets medlemmer og i den danske offentlighed ved

-  gennem alle årene som formand  ikke bare have været redaktør af, men også hovedbidragsyder med artikler til Selskabets nyhedsbrev

- ved at have taget initiativ til flere bogudgivelser i Selskabets navn.

- ved at have været guide på ekskursioner til Assisi, Siena og Vadstena for at følge i Johannes Jørgensens fodspor.

-ved siden 2006, hvor Johannes Jørgensens dagbøger og breve blev offentligt tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek, at have brugt oceaner af tid på at studere dem og bringe ny viden om Johannes Jørgensen frem.

- ved at have udarbejdet Tidslinjen over Johannes Jørgensens liv og forfatterskab,  som nu er en del af den permanente udstilling i Johannes Jørgensens mindestuer i Svendborg.


Det skal også fremhæves, at Stig Holsting med held har arbejdet på at få Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til at udgive en kommenteret udgave af Johannes Jørgensens ”Mit Livs Legende.” Og over for udgivelsens redaktører Elise Iuul og Henrik Wivel har Stig Holsting stillet sin viden om Johannes Jørgensen til rådighed i en grad, så de slutter deres forord af med: ”En særlig tak til formand for Johannes Jørgensen Selskabets formand Stig Holsting, der har fulgt udgavens tilblivelse med beredvillighed og entusiasme.”


Med denne udnævnelse af Stig Holsting som æresmedlem af Johannes Jørgensen Selskabet vil bestyrelsen også rette en ”særlig tak”, fordi han fik Selskabet godt fra start for 20 år siden i 2002, og fordi han gennem de 20 år har lagt et fundament, som kommende bestyrelser kan arbejde videre på.På vegne af bestyrelsen


Elizabeth Cray Bakra

Formand for Johannes Jørgensen Selskabet

Jorsalafærd


100 året for udgivelsen af Johannes Jørgensens bog om sin rejse i Palæstina i 1921, Josalafærd markeres bl.a. ved en instagram-serie, som man kan følge på følgende opslag: #jorsalafaerd2022. Det er den i Jerusalem boende Birte Lundgreen, som ved citater fra bogen, egne kommentarer og billeder vil bringe os rundt i Jørgensens fodspor. Det var på opfordring af Berlingske Tidende, Aftenposten og Svenska Dagbladet at Johannes Jørgensen i følgeskab med Andrée Carof rejste til Palæstina for at forsyne avisernes læsere med indtryk fra landet.
Den ellevte Time - Ny EP af Nikolaj Muldkjær


EP'en  "Den ellevte Time" udkom på alverdens streamingtjenester på Johannes Jørgensens fødselsdag søndag d. 6. november 2022. Sangeren Nikolaj Muldkjær skriver om sin nye EP med fortolkninger af fire tekster af Johannes Jørgensen: Johannes Jørgensens virke
var især i 1890’erne, hvor han med søgende og romantiske digte stod i
spidsen for ’det sjælelige gennembrud' i Danmark.


Ny EP med Lisa Ibenfeldt Schultz

I 2021 udkom en ny EP med bl.a. 3 sange af Johannes Jørgensen. Det er komponisten Lisa Ibenfeldt Schultz der har sat egne melodier til digtene. Man kan via følgende link høre sangene.

https://lisaibenfeldtschultz.lnk.to/SyvSymbolistiskeDigte

1 Ahasverus. 2. Sommeraften. 3. Der er en Brønd, som rinder.

På generalforsamlingen den 9. november 2019 på Svendborg Bibliotek orienterede formanden Stig Holsting bl.a. om den ny tekstkritiske udgave af "Mit Livs Legende" udarbejdet af Henrik Wivel og Elise Iuul for Det Danske Sprog-og Litteratur Selskab. Udgivelsen har stor værdi for forskningen og sælges fra næste uge, hvor den også vil blive præsenteret på Bogforum i Bella Centret.

Hør Stig Holsting tale om Johannes Jørgensen

den2radio

den2radio er betegnelsen på en netbaseret kanal, der udelukkende sender udsendelser over kulturelle emner.

En af kanalens medarbejdere, Lasse Nyeng Hemicke har produceret en serie udsendelser om Johannes Jørgensen, hvor bl.a. Johannes Jørgensen Selskabets formand, Stig Holsting i to udsendelser beretter om digterens liv og forfatterskab og Johan Chr. Nord fortæller om den unge Johannes Jørgensens optagethed af den tyske filosof, Arthur Schopenhauer. Det er planen, at der skal produceres endnu to udsendelser

Udsendelserne kan findes på den2radios hjemmeside, hvor man kan klikke ind på de udsendelser, man måtte ønske at høre.